Hoe stimuleer je het fietsgebruik in Rotterdam-Zuid? Dit is kort gezegd de opdracht waar productontwerpers uit Kortrijk (België), Cardiff (Wales) en Rotterdam op de HR aan werken. Het aanbieden van meer parkeerplekken voor fietsen is een van de oplossingen.

Vijftien studenten van de Howest hogeschool uit Kortrijk en eenzelfde aantal van de Cardiff School of Art en Design werken tijdens de International Project Week met tweedejaars industrieel product ontwerpen (ipo) aan opdrachten van EMI (Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie).

Torens met gleuven
Natasha is een van de studenten uit Cardiff. Op de tafel voor haar ligt een schets met daarop drie felgekleurde ‘torens’ met gleuven. Het zijn fietsenrekken die om een lantaarnpaal gezet kunnen worden en waarin fietsen verticaal geparkeerd kunnen worden. ‘Dat is makkelijk want er zijn overal lantaarnpalen’, vertelt Natasha. Voor haar groep was het lantaarnpaalrek meteen ‘het’ idee, maar in eerste instantie dachten de studenten aan ‘gewoon’ horizontaal parkeren. Natasha: ‘Maar dan zouden de fietsen voor een deel op de straat komen te staan…’

Wat volgde was een staande stalling met een soort hellingsbanen waarmee je je fiets makkelijk omhoog krijgt. De eerste versie was smal en grijs, maar dat vond een van de docenten geen goed idee. Natasha: ‘Die zei dat het op die manier op een urinoir leek.’ Dus volgden de felle kleuren. ‘Ook omdat Rotterdam ‘quite dull’ is. En ‘grey and sad looking’.

Fietsenrek in reclamebord
Een van de andere groepen heeft het idee om van de reclameborden die voor winkels staan fietsenrekken te maken. Iris (ipo, Rotterdam): ‘We zijn in Oud-Charlois geweest en kwamen erachter dat er ontzettend weinig gefietst wordt. En we zagen dat er bij de vele kleine winkels nergens plek is om je fiets te stallen. Er zijn wel stallingen aan het eind van de straat maar dus niet vóór de winkels.’

Het idee is nu om reclameborden te laten bestaan uit twee panelen waartussen je het voorwiel van je fiets klemt. En dat dan aan twee kanten. Iris: ‘De panelen maken een slag maar de reclame blijft zichtbaar.’ De paar winkeliers die de studenten spraken waren er overigens nog niet zo voor te porren. Iris: ‘Ze begrijpen niet altijd waarom zo’n stalling nodig is, misschien omdat ze zelf niet gewend zijn om te fietsen.’ Een extra actie kan overigens zijn, suggereren de studenten, dat de winkeliers korting geven aan de fietsenstallers.

Art school
De samenwerking binnen de groepen verloopt goed, vinden de studenten maar er zijn wel wat kleine obstakels. Tenzin (Rotterdam): ‘We werken bijvoorbeeld met verschillende software.’ En hoewel iedereen Engels spreekt is er ook een taalbarrière, merkt Will (Cardiff) op. ‘Ik zie het niet echt als probleem maar de Nederlanders en de Belgen praten met elkaar soms Nederlands’, vertelt de Welshman die ook een andere studieachtergrond heeft. ‘Wij werken wat autonomer. Wat theoretischer, minder praktisch en dat komt waarschijnlijk omdat we bij een ‘art school’ horen.’

Wil hoopt het idee van de reclamerekken overigens te realiseren in Cardiff. ‘Dat zou mooi zijn.’ Of Andreas het idee in ‘zijn’ Kortrijk kan slijten betwijfelt hij. ‘In België wordt wel veel gewielrend maar fietsen om bijvoorbeeld boodschappen te doen, gebeurt niet veel.’

Misschien is België voor de productontwerpers, na Rotterdam-Zuid, wel een mooie volgende plek om het fietsgebruik te stimuleren…

Bron: Profielen HR / Jos van Nierop

Join the discussion One Comment

Leave a Reply