Onderzoek

Uitkomsten fietsonderzoek EMI op Zuid

Al sinds de start van Fietsen op Zuid werken we samen met EMI op Zuid. In het voorjaar zijn drie groepen studenten gestart met onderzoek naar kansen voor fietsen op Zuid. Eén groep studenten (begeleid door Renée van der Bijl van Fafas.net) hield zich bezig met de vraag: “Wat zijn de oorzaken dat er in zeer beperkte mate wordt gefietst in Rotterdam-Zuid?”

Het onderzoek is vooral gebaseerd op een beperkt aantal interviews van inwoners van Rotterdam Zuid en opstellers geven aan dat nader en groter onderzoek  nodig is om de vraag goed te kunnen beantwoorden. Meerdere geïnterviewden gaven aan dat er een tekort is aan fietsenstallingen.

“Ja, zelf heb ik geen ruimte om een fietsenrek te plaatsen tegen mijn buiten muur aan, want daar is de stoep te smal voor aan beide zijdes. Als alle winkels hier nou een eigen fietsenrek zouden hebben dan zou dat al een stuk schelen. En ik denk ook dat de gemeente zelf moet zorgen voor beveiligde stal plaatsen, in plaats van de fiets buiten neer te zetten.” Een ander citaat: “Er worden heel veel fietsen gestolen. Eigenlijk alles wat niet vast staat aan een stalling, daarom zijn meer stallingen zo belangrijk. Ook alles op de fiets wordt gestolen, zadels, lichten, banden en bellen. Er is zelfs een heel recycle-systeem, vorige week had ik vier nieuwe fietsen voor de deur staan, ze stonden allemaal niet op slot, dan weet je dat ze gestolen zijn. Later waren ze weer weg, dus meegenomen door iemand anders.”

Over de verkeersveiligheid op Zuid worden ook veel opmerkingen gemaakt, die overigens worden onderschreven door de studenten/onderzoekers die zelf flink rond gefietst hebben op Zuid om zelf ook een mening te vormen:

“In de avonden is het niet echt plezierig voor kinderen en jongeren om te fietsen”. “De bewoners voelen zich onveilig. Maar dit zit vooral tussen de oren van de mensen. Als er een keer iets gebeurd verspreid dit zich heel snel door de wijk en daardoor voelen de mensen zich onveiliger dan dat het daadwerkelijk is.”

Wat uit dit (beperkte) onderzoek naar voren komt is dat(subjectieve beleving van?) verkeersonveiligheid en fietsendiefstal twee zaken zijn die in Rotterdam Zuid het fietsgebruik negatief beïnvloeden. Meer onderzoek is nodig hier naar en Fietsen op Zuid is bezig om een onderzoeksvoorstel te maken dat de complexe mix van factoren ingrijpend moet onderzoeken, mogelijk kunnen we daarin weer samen werken met EMI op Zuid.

Hugo van der Steenhoven