Nieuws

Fiets Mee gaat vijfhonderd vrouwen in Zuid laten fietsen

‘De fiets vergroot uw wereld voor uzelf en uw kinderen’, betoogde Marco Pastors vrijdag tijdens de campagnestart van Fiets Mee. Pastors is niet de enige die het nut en noodzaak van dagelijks fietsgebruik onderschrijft. De bijeenkomst kon rekenen op veel bijval van betrokken bewoners, beleidsmedewerkers en ondernemers uit Rotterdam Zuid.

In Nederland wordt niet kunnen fietsen vaak beschouwd als taboe. Daarom gaat Fiets Mee nu met fietsambassadrices van start om tijdens de Nationale Fietsdag in mei 2017 vijfhonderd vrouwen op de fiets te krijgen. Fiets Mee-initiator Cemile Sezer herkent het taboe uit eigen ervaring: ‘Nadat ik naar Nederland kwam, heb ik geprobeerd om te leren fietsen, maar ik gaf dit al snel op na een valpartij. Nog altijd voelt het niet kunnen fietsen als een taboe, dat Fiets Mee nu wil doorbreken.’

Fiets Mee is onderdeel van Fietsen op Zuid, een samenwerkingsprogramma tussen DRIFT (Erasmus Universiteit), de Fietsersbond, Because, HUGOCYCLING & Sezer voor Diversiteit, gefinancierd door en in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Met dit programma willen zij fietsgebruik in Rotterdam verhogen door te bouwen aan een nieuwe fietscultuur. Hierdoor krijgt de fiets een centrale rol om de lokale economie te versterken; integratie te bespoedigen en een gezonde leefstijl te stimuleren.

Rotterdam werkt al een aantal jaar aan mobiliteitsverbetering in de stad. Dit betekent dat de gemeente inzet op beter afgestemd openbaar vervoer, een autoluwe binnenstad en bovendien de fiets een prominentere rol laat spelen in het dagelijks leven. Met name in Zuid blijkt namelijk dat een groot deel van de bevolking niet kan fietsen of niet in staat is deze te bekostigen. Fiets Mee gaat daarom aan de slag met bestaande en nieuwe initiatieven om juist deze groep te bereiken.

Fietsprojecten zijn Rotterdam Zuid niet vreemd. Alleen ontstaan deze initiatieven vaak kortstondig en zijn de resultaten wisselend. Daarom is de overkoepelende aanpak van Fietsen op Zuid nodig om lokale krachten te bundelen in een integraal project, dat wordt aangejaagd door buurtbewoners. De fietsambassadrices vormen dan ook de stuwende kracht achter het project Fiets Mee.

Vrijdag kwamen zij samen voor de campagnepresentatie. Naast Pastors waren onder de aanwezigen ook oud-wielrenster Leontien van Moorsel en schrijfster en comedian Funda Müjde van de partij. Samen met ruim zestig geïnteresseerden discussieerden zij in Topsportcentrum Rotterdam over nieuwe fietsprojecten voor vrouwen. De uitkomsten werkt Fiets Mee uit tot projecten die door buurtbewoners georganiseerd en uitgevoerd gaan worden.