Fietsen op Zuid

In beweging voor een nieuwe fietscultuur in Rotterdam-Zuid.

Onder de noemer Fietsen op Zuid bouwen we een netwerk van lokale partijen om de commerciële en maatschappelijke kansen van de fiets te grijpen. We werken aan zowel ‘software’ (lifestyle en educatie) als ‘hardware’ (infrastructuur, buitenruimte en simpelweg toegang tot een werkende fiets). Het eerste half jaar gaan we gelijk samen met de verschillende betrokkenen op Zuid aan de slag met het opbouwen van een lokaal netwerk en het gericht uitproberen van ingrepen. Al doende vormen we het programma verder: we bouwen een sterk netwerk, initiëren projecten, starten samenwerking met onderzoekers en vinden verdere financiering.

Kernteam

Chris Roorda heeft een achtergrond in energiewetenschappen en heeft zich de afgelopen jaren bij DRIFT sterk ontwikkeld in advieswerk voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Thema’s in zijn werk zijn o.a. wijkontwikkeling, energietransitie, duurzame mobiliteit, (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire economie.

Hugo van der Steenhoven was tot 2015 directeur van de Fietsersbond. In 1994 werd hij wethouder voor milieu en verkeer en vervoer in Utrecht. Tussen 1998 en 2002 was hij lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Hij was woordvoerder op het gebied van verkeer, waterstaat en ruimtelijke ordening.

Jorn Wemmenhove is mede-oprichter van El Desafío Foundation, een stichting die jeugdontwikkeling en lokale democratie promoot in Rosario, Argentinië. Als onderdeel van de Rotterdamse Mobiliteitsarena houdt hij zich bezig met de toekomst van de mobiliteit in de stad. In zijn bedrijf Because werkt hij samen met andere toekomstgerichte, creatieve mensen aan de stad waarin iedereen een plek heeft.

Urban Cycling Lab

Fietsen op Zuid is een innovatielab dat buiten de gemeente staat, maar er wel sterk mee verbonden is. Om de aansluiting bij verschillende sectoren binnen de gemeente te verzekeren en de impact van het programma te vergroten, verwachten we ook van de gemeente een belangrijke inzet. Fietsen is meer dan een mobiliteitsvraagstuk. Om thema’s als gezondheid, economie, ruimtelijke planning, etc. onderdeel te maken van Fietsen op Zuid is de gemeente Rotterdam nauw betrokken bij het programma.

We verbinden de sociale en economische kansen van de fiets met lokale ondernemers, bewoners, scholen, woningcorporaties, publieke instellingen, bedrijven en andere belanghebbenden. Waar er al initiatieven zijn, worden deze door de kracht van het netwerk versterkt. Door lokaal koppelingen te maken, ontstaan ook nieuwe initiatieven.

We zetten samen met lokale actoren enkele kort en krachtige (pilot)projecten op. Deze projecten leiden tot lokale impact, en dragen tegelijk bij aan zichtbaarheid, eigenaarschap en beter begrip hoe het fietsgebruik bevorderd kan worden. We spelen in op lokale energie en kansen, plannen kunnen dit eerste half jaar dus nog aangepast worden. We beginnen met de ontwikkeling van het vernieuwende fietsenstallingconcept BikePark, Fietsvriendelijke Scholen en Fietsreparatieweek. Daarnaast organiseren we voor het eerst in Rotterdam de internationale fietshackathon CycleHack.

http://www.fietsenopzuid.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_lock.svg

Project No. 01

BikePark

BikePark is een nieuw buurtfietsenstalling-concept dat door de juiste mix van activiteiten met een sluitende business case. Door nieuwe services toe te voegen worden buurtstallingen zowel in functie als financiering weer succesvol.

http://www.fietsenopzuid.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_heart.svg

Project No. 02

Fietsvriendelijke scholen

Helaas krijgen veel kinderen fietsen van huis uit niet mee. En juist bij scholen komt de fiets steeds vaker in de knel. Door tijdsgebrek of een gevoel van (verkeers)onveiligheid brengen ouders kinderen steeds vaker met de auto naar school. Dit project verbetert zowel de fysieke inrichting van de schoolomgeving als de fietseducatie op scholen.

http://www.fietsenopzuid.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_settings.svg

Project No. 03

Fietsreparatieweek

We organiseren we de grootste fietsopknap-week ooit. Samen met lokale fietsenmakers, vrijwilligers, scholen, sportclubs, etc. zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk Zuiderlingen over een werkende fiets beschikken.

http://www.fietsenopzuid.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_lightbulb.svg

Project No. 04

CycleHack

Met behulp van denkkracht van binnen en buiten Zuid zoeken we oplossingen voor concrete lokale vraagstukken. In het weekend van 15-17 september 2017 organiseren we CycleHack voor de eerste keer in Rotterdam; een fietsinnovatie-evenement dat in verschillende steden ter wereld plaatsvindt.